Journey of Ngoc and Tun

03 Jul 2009 Kỷ niệm trốn môn này đi học môn kia

Blog
Lifestyle & Working

Ôi! Tại sao lại sinh ra môn nghề tin làm gì chứ? Làm mình lãng phí tuần 3 buổi đến trường.

Đã vậy lại không cho nghỉ nhiều  chỉ được nghỉ có 4 buổi. Thế rồi, chiều thứ 3, mình phải đi học thêm văn ở mãi bên TP Hải Dương, sao mà về kịp để học đc?. Mà số mình cũng đến là đen, được hôm mình nghỉ thì thầy giáo lại điểm danh, bọn bạn thì nhát gan, chả đứa nào điểm danh hộ

Nhưng không sao, vẫn còn 3 mạng nữa, đủ sống. Thế mà đến chiều thứ tư. Phải đi học thêm vật lý, không đi không được. Mất toi 1 mạng nữa của tôi rồi

Ôi trời ơi, với 2 mạng này, sẽ sống kiểu gì đây?:( 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *