Journey of Ngoc and Tun

12 May 2009 Thi học kỳ xong, chuẩn bị nghỉ hè

Blog
Lifestyle & Working

Thi xong rồi, chán quá! Cứ nghĩ thi xong thì sẽ vui cơ,chứ thế này thì thật là chán.Đến lớp, trò ko muốn học, thầy không muốn dạy. Chán ơi là chán.

Đã vậy, ngoài sân trường ve kêu nhức cả đầu. Nhớ hôm thi học kỳ mới tức, cứ ra rả kêu.Điếc tai! Từ giờ đến hôm tổng kết còn 10 ngày nữa, biết làm gì cho hết đây? Cứ chơi dài ra thế này cũng chán, mà bảo là ngồi vào bàn học thì chịu thôi

Vậy là sắp hết năm học rồi.Hè này phải đi ôn thôi, không chơi dài như năm trước được.

Ôi!”Buồn ơi là sầu”!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *