Journey of Ngoc and Tun

Cách vẽ ký hoạ nhanh một số vật thể

Blog
Lifestyle & Working

Ngọc Tun mới tìm được một số phương pháp ký hoạ nhanh động vật, chân tay. Mời các bạn cùng xem nhé. Khá thú vị đấy.

I’ve found tutorials on how to make quick sketch drawings which are quite interesting. Please see the below. Leave comments if you like it!

ve-ky-hoa-ban-tay-nhanh ve-ky-hoa-chan-dai-toi-nach ve-ky-hoa-cho-corgi ve-ky-hoa-con-meo-final ve-ky-hoa-con-meo ve-ky-hoa-con-cu ve-ky-hoa-con-ngua ve-ky-hoa-mat-va-moi ve-ky-hoa-mat ve-ky-hoa-pikachu ve-ky-hoa-thap-eiffel-bang-thuoc-ke ve-thien-nga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *