Journey of Ngoc and Tun

Report: Media Training project for Young Journalists November 5, 2011

Blog
Lifestyle & Working

Tài liệu sẽ định nghĩa một phóng sự có hình dạng như thế nào và các yếu tố cần thiết để tạo ra một phóng sự. Tôi nghĩ tài liệu này sẽ rất hữu ích cho các bạn sinh viên báo chí. Ngôn ngữ trong tài liệu là tiếng Anh, do đó sẽ giúp cải thiện tiếng Anh của bạn.

Tài liệu này do ông David Frogier de Ponlevoy (chức vụ: Tập huấn phòng viên tại VOV) và được giới thiệu tại khoá học ngắn hạn “Nâng cao năng lực nhà báo trẻ Việt Nam về kỹ năng Viết” do đại sứ quán Mỹ tài trợ vào năm 2011. Tôi đã rất may mắn vì đã được tham dự khoá học này, đồng thời được trong nhóm 12 sinh viên (trên tổng số 90 sinh viên) đi thực tập tại báo Tiền Phong tại Hà Nội.

the-report-ngoctun-com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *