Journey of Ngoc and Tun

Tag: làm thêm hè

“Cá kiếm” với các công việc bán thời gian (partime) vào mùa hè

Làm thêm là một ý tưởng chưa bao giờ nguội với teen nhà mình, vừa có thêm kinh nghiệm, kỹ năng lại vừa có một khoản để rủng rỉnh chi tiêu. Tuy nhiên là học sinh – sinh viên thì phải học và tham gia vô số những hoạt động ngoại khóa, tình nguyện ở