Journey of Ngoc and Tun

Tag: uống bia

Thăng – trầm nghề làm bia thủ công Mỹ

Người Mỹ yêu bia và họ cũng uống bia với số lượng cực lớn. Trong năm 2012, hơn 55,1 tỷ ga-lon bia đã được bán trên khắp Mỹ và 14,1012 tỷ lon bia được tiêu thụ chỉ riêng trong tháng 4 năm 2013. Bia thủ công chiếm doanh số gần 14 tỉ đôla/năm, và gia